Reiki, enkelt og naturlig
Show MenuHide Menu

Reiki resultater

Mennesker er forskjellige, har ulike behov og ønsker. Utifra din egen helse møter Reiki deg der du har din største ubalanse.  Derfor har vi individuelle erfaringer med Reiki. Her er de viktigste;

Økt vitalitet og livsglede ◎ Bedre søvnkvalitet ◎ Mindre rastløshet ◎ Demper stress ◎ God smertelindring ◎ Styrker immunforsvaretIMG_0258

Rask heling av akutte skader som insektbitt, skrubbsår

◎ Forsterker andre behandlingsformer

Hjelp til følelsesmessige problemer som angst, sorg og uro

◎ Gir indre ro og hever livskvaliteten

Økt bevissthet om egne ressurser

◎ Et verktøy for å fremme personlig vekst og utvikling

Virker på alle plan i livet;  det fysiske,  psykiske, mentale, emosjonelle, sosiale og åndelige